HARAPAN ALG & PSSGM KELANTAN

ALG memang mempunyai hasrat untuk membawa satu perubahan dalam perkembangan silat seni gayong khususnya di negeri Kelantan. Dengan imej dan gaya yang bakal diterapkan melalui sistam pentadbiran dan penurusan yang menitikberatkan kepada perkhidmatan yang lebih telus dan dan professional adalah menjadi cita-cita ALG agar segala pembaharuan yang ingin diperkenalkan kedalam sistem pentadbira ALG.

No comments: